Virtaa Vääräkoskelle -hanke

Virtaa Vääräkoskelle-hanke pyörähti käyntiin 1.10.2010 tavoitteenaan löytää teollisuuskäytöstä poistuneelle Vääräkosken kartonkitehtaalle arvoistaan uusiokäyttöä. Ähtärissä Hyvölänjoen varrella sijaitseva Vääräkosken puuhiomo ja kartonkitehdas on suojeltu rakennussuojelulain nojalla annetulla päätöksellä 8.5.2002. Vääräkoski on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Uudelleen suunnittelun piiriin kuuluvat itse tehdasrakennus, vanha puinen konttorirakennus sekä tehdasta olennaisesti palvellut korjauspaja.  

kuva: Iida-Linnea Jokela
 
Rakennusten kestävä ja vaaliva uusiokäyttö siirtää perintöä myös tuleville polville. Parhaimmillaan paikallisten ihmisten omanarvontunto paranee tehtaan tunnettuuden myötä, matkailijat saavat positiivisia elämyksiä ja viihtyvät alueella. Matkailukohde tarjoaa toimeentuloa muutamille yrittäjille osan vuotta ja virkistää Vääräkosken kylää.  

Perinteen keruu osa kestävää tulevaisuuden suunnittelua

Ensimmäiset pari kuukautta hankkeessa oli tiivistä ja intensiivistä tehdasta koskevan ”hiljaisen tiedon” sekä perinteen keruuta. Hiljainen tieto tarkoittaa ennen muuta koneisiin ja laitteisiin sekä niiden käyttöön liittyvää tietoa, jota on olennaisesti tarvittu pahvin valmistuksessa. Tämä tieto on siirtynyt yleensä pienessä piirissä ”isiltä pojille sekä tyttärille”. Jokainen oppi lisäksi omat niksinsä ja konstinsa, joilla oli merkitystä työn organisoinnin sekä sujuvuuden kannalta. Pinkopahvin uudelleenrullauksessa ”ei saa yhtäkkiä painaa polkusinta pohjaan, pahvi voi mennä poikki, jos sen äkkiä tekee”. Osa opittiin silti kantapään kautta.

Tehtaan entisiä työntekijöitä haastateltiin, yhteensä noin kolmeakymmentä. Todella suuri kiitos kuuluu heille tämän Vääräkoski-myytin avaamisesta. Perimätieto tarjoaa rakennusmateriaalia Vääräkosken alueen toimintoihin, kuten museoksi tuotteistamiseen, alueella järjestettäviin vaihtuviin näyttelyihin sekä opastukseen, markkinointiin ja viestintään. Tehtaan eräs tuotantopäällikkö Antti Vanhamäki on ollut korvaamaton apu kartonginvalmistuksen linjaa pala palalta koottaessa. Hankkeessa on myös pohdittu Vääräkoskeen yhdistettävää mielikuvaa. Iso osa siitä kuin myös tulevaisuuden toiminnoistakin, kumpuaa menneisyydestä.

Vääräkoski-mielikuvaa

Hajuherneet kukkivat tehtaan kupeessa, ja johtajapariskunta tuli iltakävelyllään rinnettä alas. Pojat hyppivät padolta uimaan, ja äänestä kuuli, että Ryöttö- laiva oli tulossa taas kapteeninaan Valentin Hahne, se toi uutta massaa holantereiden riemuksi. Jotkut olivat osa lemmenpolkua, ja hevonen veti keveästi tyhjää rullavaunun kärryä. Kuusipöllit tuoksuivat niin hyvältä.


kuva: Iida-Linnea Jokela

kuva: Liisa Teivaanmäki. Vääräkosken kartano, joka mansardikattoisena rakennuksena muistuttaa 1700-luvun lopun kartanoarkkitehtuuria. (Lähde: Mäkelä Riitta 1985. Matti Visanti kuvataiteiden monitaitaja. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. Oulu)
 

Esiselvityssuunnitelma

Hankkeen toinen osakokonaisuus, esiselvityssuunnitelma tehtaan toimintamallista ja tulevaisuudesta, saatiin valmiiksi keväällä 2011. Alueen ytimen, tehdasmuseon rinnalle tulevia oheistoimintoja saatiin kartoitetuksi osallistavan suunnittelun keinoin. Yhteistyötahot sekä sidosryhmät: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Kartox Oy, Kuusiokuntien työ- ja elinkeinotoimisto, Museovirasto, Peränteen kyläseura, Ähtärin kaupunki, Ähtärin 4H sekä Ähtärin yrittäjät kertoivat kantansa. Vääräkosken alue kiehtoo ihmisiä. Monilla on toiveita ja ajatuksia sekä visioita sen suhteen. Suunnitelma listaa kehityskelpoisimmat, korostaen niitä, jotka kumpuavat alueen menneisyydestä. Suunnitelma kertoo, millä edellytyksillä nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Esiselvityssuunnitelmassa annetaan konkreettisia alueen kehittämistä koskevia toimenpide-ehdotuksia, jotka kohdistuivat:

  • fyysiseen ympäristöön, eli saavutettavuuteen ja turvallisuuteen
  • maisemaan
  • tilaisuuksien ja näyttelyiden järjestämiseen
  • tehdasalueeseen käyntikohteena sekä yritystoimintaan.

Hanke päättyi 31.5.2011 odottaviin tunnelmiin. Vääräkosken muuntautumisessa kartonkitehtaasta teollisuusperinnettä ilmentäväksi matkailukohteeksi edetään pienin askelin. Näin opitaan tuntemaan rauhassa, miten uusi kohde toimii. Monia asioita on jo toteutumassa esiselvityshankkeen ulkopuolella. Virtaa Vääräkoskelle-hankkeen kautta on päästy perille alueen vahvuuksista, heikkouksista ja voidaan näin ollen osoittaa erityisiä kehittämiskohteita. Esiselvityksen sisältämien ehdotusten lisäksi tarvitaan:

  • museosuunnitelma
  • ympäristö- eli maisemasuunnitelma
  • tilankäyttösuunnitelma
  • toiminta- tai matkailusuunnitelman
  • sekä työn alla oleva korjaussuunnitelma

Hankkeen myötä saatiin sen verran virtaa Vääräkoskelle, että tästä on hyvä jatkaa käytännön toimilla.

 Kuva: Iida-Linnea Jokela